Thiết bị PCCC hàng đầu tại Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng

Tư vấn hồ sơ pháp lý và thẩm duyệt nghiệm thu PCCC

Liên hệ ngay chúng tôi – PCCC Thái Bình có đủ điều kiện hợp pháp đảm bảo về thiết kế phòng cháy chữa cháy và an toàn cuộc sống.

  Thông tin khách hàng:

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Điện thoại (*)

  Thông tin gửi:

  Tiêu đề:

  Nội dung

  Căn cứ vào cơ sở pháp lý:

  Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

  Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

  Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;

  Thông tư số 150/2014/TT-BTC, ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”.

  https://pcccthaibinh.com.vn/van-ban-phap-quy/

  MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

  Giao hàng nhanh trong 1-3 ngày.

  30 NGÀY ĐỔI TRẢ

  Đổi trả miễn phí trong 30 ngày nếu máy bị lỗi từ nhà sản xuất.