Thiết bị PCCC hàng đầu tại Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng

Hệ thống các văn bản pháp quy về luật phòng cháy chữa cháy hiện hành

STT Tên, số, trích yếu văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng hiệu lực
1 Luật Phòng cháy và chữa cháy Quốc hội 29/6/2001 04/10/2001 Còn hiệu lực
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2013 Quốc hội 22/11/2013 01/7/2013 Còn hiệu lực
3 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Chính phủ 08/11/2006 03/02/2006 Còn hiệu lực
4 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Chính phủ 22/5/2012 15/7/2012 Còn hiệu lực
5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình Chính phủ 12/11/2013 28/12/2013 Còn hiệu lực
6 Thông tư liên tịch  số 214/2013/TTLT-BTC-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Bộ Tài chính và Bộ Công an 31/12/2013 13/02/2013 Còn hiệu lực
7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Chính phủ 31/7/2014 15/9/2014 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 150/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Bộ Tài chính 10/10/2014 01/12/2014 Còn hiệu lực
9 Thông tư số 52/2014/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an 28/10/2014 25/12/2014 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Bộ Công an 16/12/2014 06/02/2015 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 48/2015/TT-BCA quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Bộ Công an 06/10/2015 08/01/2016 Còn hiệu lực
12 Thông tư số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Công an – Bộ Tài chính 10/12/2015 28/01/2016 Còn hiệu lực